Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Informace o změnách v zákonech – daň z nabytí

Dne 26. 9. 2020 nabyl účinnosti zákon č. 386/2020 Sb., kterým bylo zrušeno zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí.

Výše uvedený zákon obsahuje 3 zásadní věci:

1. zrušení daně z nabytí nemovitých věcí:
– daňová povinnost zaniká u všech převodů vlastnického práva k nemovitým věcem v budoucnosti
– daňová povinnost zaniká u všech převodů vlastnického práva k nemovitým věcem v minulosti, pokud lhůta pro podání daňového přiznání uplynula v termínu od 31. 3. 2020 – tj. pokud došlo k provedení vkladu vlastnického práva do KN v průběhu měsíce prosince 2019 a dále
– v každém případě není nutné podávat daňové přiznání k dani z nabytí a tedy ani daň platit
2. v případě, že byla daň již zaplacena, zákon nestanovuje žádný specifický postup, jak žádat o vrácení daně – je tedy potřeba postupovat dle obecných zásad dle daňového řádu – v této souvislosti jsme připravili vzor žádosti o vrácení již zaplacené daně z nabytí
3. prodloužení časového testu pro příjmy z prodeje nemovité věci:
– od daně z příjmů bude osvobozen příjem z prodeje nemovitých věcí, přesáhne-li doba mezi nabytím a prodejem 10 let,
– od daně z příjmů bude osvobozen příjem z prodeje nemovitých věcí, nepřesáhne-li doba mezi nabytím a prodejem 10 let a použije-li poplatník získané prostředky na obstarání vlastní bytové potřeby
– rozhodující je datum podání návrhu na vklad do KN – pro podání po 31.12.2020 platí prodloužený časový test (10 let)
4. snížení horního limitu částky úroků z hypoték, o které je možné snížit základ daně z příjmů:
– zachována možnost odpočtu úroků z hypoték od základu daně z příjmů
– částka možného odpočtu úroků z hypoték se snižuje z částky 300 tis. na 150 tis. Kč
– rozhodující je sjednání hypotéky po 1. 1. 2021

Máte-li zájem o zaslání vzoru žádosti o vrácení již zaplacené daně z nabytí, kontaktujte mě, prosím na michaela@mysakova.cz.

Související obrázky: