Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Kdo je vlastníkem plotu a kdo ho má udržovat

Kdo je vlastníkem plotu a kdo ho má udržovat?

Odjakživa z dřívějších dob platilo, že vlastníkovi pozemku patří plot, který je po jeho pravé ruce při pohledu od veřejné komunikace. Tohle ale už dávno neplatí. Nyní se vlastnictví plotu posuzuje podle toho, kdo ho postavil. A zase, není již pravda, že když vy si postavíte plot kolem svého pozemku po pravé ruce, musí soused postavit plot mezi vašimi pozemky po levé ruce. U sousedícího pozemku se můžete dohodnout a plot postavit společnými silami a prostředky. Pokud se spolu nedohodnete, můžete plot vybudovat sám za své prostředky.  Potom je i údržba plotu na vás a vy si plot musíte postavit na svém pozemku, abyste ho z druhé strany mohli udržovat. Což znamená, že ne na hranici pozemků. Pokud se sousedem nevíte, kdo plot postavil nebo vybudoval a komu vlastně patří (jste oba např. novými vlastníky), tak se musíte dohodnout na společné údržbě. Když se nedohodnete, můžete se obrátit na soud.

Ne všechny pozemky jsou oploceny, někdy jsou odděleny od sebe nízkou zídkou, stromořadím, živým plotem, stezkou apod. Všechna tato rozhraničení pozemků se podle NOZ označují jako rozhrady. Tam, kde je vlastnictví rozhrady jasné, udržuje stav vlastník. Tam, kde není jasné, komu rozhrada patří, nesou majitelé sousedících pozemků údržbu a náklady společně.

Vlastník není povinen znovu postavit rozpadlou zeď, plot nebo obnovit jinou rozhradu, musí ji však udržovat v dobrém stavu, hrozí-li následkem jejího poškození sousedovi škoda. Dojde-li však k takovému narušení rozhrady, že hrozí, že se hranice mezi pozemky stane neznatelná, má každý soused právo požadovat opravu nebo obnovení rozhrady.

Na návrh souseda a po zjištění stanoviska stavebního úřadu může soud uložit vlastníkovi pozemku povinnost pozemek oplotit, je-li to potřebné k zajištění nerušeného výkonu sousedova vlastnického práva a nebrání-li to účelnému užívání dalších pozemků.

Na další pravidla a zákony ohledně sousedních pozemků  se můžete podívat tady, do Nového Občanského zákoníku.

Informace

Související obrázky: